X M S T X R D X M

In de stad Amsterdam, waar de zeelui gaan zwieren,
En de meiden versieren, buik aan buik, lekker klam
En ze draaien hun wals, als een wentelende zon
Op de klank dun en vals, van een accordeon